Home Projects Philosophy Hobbies About Me Updates

Ucieczka od formalizmu

Jeden z wymiarów postrzegania. Mówi o tym, jak łatwo zawrzeć w danym zapisie dodatkowe informacje, nie będące przedmiotem samego zapisu, ale na przykład pomagające zaakcentować pewne cechy czy w inny sposób pomóc w zrozumieniu. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych technik ucieczki od formalizmu w językach programowania jest zezwolenie na komentarze w kodzie.