Home Projects Philosophy Hobbies About Me Updates

Stopniowość oceny

Jeden z wymiarów postrzegania. Czy możliwe jest stopniowe dochodzenie do poprawnego wyniku? Czy wynik jest oceniany w terminach poprawny/niepoprawny, czy też jest pewna skala? Czy można ocenić efekt pracy jeszcze przed jej zakończeniem?