Home Projects Philosophy Hobbies About Me Updates

Przyleganie

Jeden z wymiarów postrzegania. Mówimy że zapis ma dobre przyleganie, kiedy możliwe jest umieszczenie dwóch jego fragmentów obok siebie i łatwe porównanie ich w zakresie istotnych cech.