Home Projects Philosophy Hobbies About Me Updates

Przedwczesność zobowiązań

Jeden z wymiarów postrzegania. Mówimy że dany zapis czy proces zawiera przedwczesne zobowiązania, gdy użytkownik musi podjąć pewne decyzje które trudno jest potem cofnąć, często w momencie gdy nie ma jeszcze wystarczająco dużo informacji do podjęcia tych decyzji. Przedwczesne zobowiązania wpływają na lepkość i podatność na błędy.