Home Projects Philosophy Hobbies About Me Updates

Podatność na błędy

Jeden z wymiarów postrzegania. Czy dany zapis skłania do częstych pomyłek? Czy pomyłki te mogą być łatwo wykryte i poprawione? Czy pomyłki te zmieniają całkowicie znaczenie zapisu?