Home Projects Philosophy Hobbies About Me Updates

Lepkość

Jeden z wymiarów postrzegania. Mówi o tym, jak trudno jest zmienić istniejący zapis. Wyróżniamy kilka rodzajów lepkości:

Lepkość jest pojęciem zapożyczonym z fizyki płynów i oznacza opór stawiany lokalnym zmianom. Wysoka lepkość nie ma znaczenia (a może nawet być pożądana) przy operacjach odczytu lub dopisywania, lecz ma katastrofalne skutki gdy wymagane są modyfikacje lub gdy użytkownik ma uczyć się przez eksperymentowanie – w takich sytuacjach wysoka lepkość wprowadza dodatkowe utrudnienia i może prowadzić do zaburzenia ciągu myślowego. Najgorsze problemy wynikają z połączenia lepkości i przedwczesnych zobowiązań, gdy użytkownik musi zgadywać nie mając odpowiednich informacji, a następnie nie może już zmienić swoich decyzji na skutek wysokiej lepkości.

Kroczącą lepkość możemy zaobserwować, na przykład, gdy próbujemy wstawić dodatkową stronę w artykule z numerowanymi stronami: wymaga to zmiany numeracji wszystkich stron, a także odwołań do tych numerów. W tym przypadku lepkość można obniżyć automatyzując numerację stron i odnośników do nich.

Przykładem lepkości powtarzania może być trudność przy zmianie wielkości czcionki tytułu sekcji: trzeba odnaleźć każdy z tytułów i dokonać odpowiedniej modyfikacji. Obniżenie lepkości jest możliwe w tym przypadku przez zastosowanie stylów.

Lepkość zakresu pojawia się, na przykład, gdy do listy nazwisk na plakacie musimy dopisać kilka dodatkowych punktów: konieczne jest przeorganizowanie całego plakatu, zmiana wielkości czcionki lub inna operacja wpływająca na całość projektu. Lepkość obniżyć w tym wypadku można tylko dzięki przewidzeniu w projekcie zawczasu miejsca na więcej nazwisk.