Home Projects Philosophy Hobbies About Me Updates

Konsekwencja

Jeden z wymiarów postrzegania. Konsekwentny zapis to taki, który pozwala na odgadnięcie całości po nauczeniu się tylko części reguł zapisu. Konsekwencja w zapisie poprawia przyleganie i często pozwala poprawić łatwość operacji.