Home Projects Philosophy Hobbies About Me Updates

Bliskość mapowania

Jeden z wymiarów postrzegania. Mówi jak blisko zapis (czy inna reprezentacja) odpowiada pojęciom z dziedziny, w której ma być ona użyta. Mapowanie jest bliskie, gdy pojęcia odpowiadają bezpośrednio reprezentacji.