Home Projects Philosophy Hobbies About Me Updates

Łatwość operacji

Czy wymaga się od użytkownika trudnych operacji manualnych lub umysłowych? Czy każemu mu wykonywać obliczenia? Znajdować jeden element w zbiorze kilkunastu? Znajdować miejsce do którego dany element pasuje? Ustawiać coś bardzo dokładnie? Szukać najkrótszej drogi przez labirynt? Trafić w mały przycisk? Zrobić coś w dokładnie wyznaczonym momencie? Odróżniać od siebie podobne ksztalty lub dźwięki? Pamiętać długie listy numerów lub nazw? Pamiętać dokładna kolejność operacji?